Na een periode van sluiting om de zorg te ontlasten, kunnen we vanaf 28 april weer aan de slag.
We kunnen nu ook de reguliere behandelingen weer rustig aan oppakken. Uw mondgezondheid is dermate belangrijk dat we er samen met u graag weer voor willen zorgen dat ook deze op orde is. 

Naast de standaard Infectiepreventie Richtlijnen hebben we aangescherpte maatregelen getroffen. Deze maatregelen zullen nog een hele tijd van kracht blijven.
Eén van de maatregelen is dat we u alleen weer welkom kunnen heten indien u en uw omgeving volledig gezond bent. Bij enige twijfel of vragen verzoeken we u graag telefonisch of via mail contact op te nemen met de praktijk.
De overige maatregelen worden uitgebreid beschreven in de herinneringsmail die u van ons krijgt wanneer er een afspraak staat ingepland.
Met klem benadrukken we dan ook dat deze maatregelen strikt opgevolgd dienen te worden.