Openingstijden


Maandag
Dinsdag:
Dinsdagavond:
(oneven weken)
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
08.30 tot 17.00
08.30 tot 17.00
tot 20.30

08.30 tot 15.00
08.30 tot 17.00
08.30 tot 12.30

Aanmelden


U kunt tijdens de openingstijden telefonisch contact met ons opnemen. Een andere mogelijkheid is het invullen van het aanmeldformulier.
Verder

Algemene informatie

 

 

 

 

Spoed

 

Wanneer u een acute klacht van tandheelkundige aard heeft buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts via telefoonnummer (076) 520 90 70.

 

Aanvullende informatie hieromtrent kunt u vinden op tandartseninbreda.

 

 

Tarieven

 

Er wordt gewerkt met het uniforme UPT-tarief zoals is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa.
 

Wanneer u graag wilt weten wat een behandeling zal gaan kosten, vraagt u dan naar een begroting. Ook kunt u deze begroting gebruiken om navraag te doen bij uw verzekeraar om te weten wat er in uw geval vergoed zal worden.


Ondanks dat de tandarts zo goed mogelijk een inschatting zal maken van de uit te voeren verrichtingen kan de definitieve factuur hoger of lager uitvallen.

 

Huisregels

 

Om een organisatie zoveel mogelijk vlekkeloos te laten draaien, zijn er bepaalde regels en afspraken noodzakelijk. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn.

Bijgaand zijn, in het kort, de belangrijkste huisregels van onze praktijk voor u op een rijtje gezet.

 

Onze praktijk is aangemeld bij Ixorg

 

Ixorg is een nieuwe manier om uw mondzorg betaalbaar te houden. Met Ixorg bouwt u een budget op om de normale kosten van uw tandarts, orthodontist en mondhygiënist mee te betalen. 

Daarnaast bent u bij Ixorg wereldwijd verzekerd voor gebitsschade door ongevallen

tot €10.000,-.

 

 

Ontevreden?

 

Indien u ontevreden bent over een behandeling of de manier waarop u bent benaderd, kunt u dat in eerste instantie het best met de tandarts zelf bespreken.
Een verhelderend gesprek kan uw probleem doorgaans al oplossen.
Mocht u er samen met de tandarts niet uit komen, dan kunt u terecht bij het TIP van de KNMT.

 

 

AVG

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. We streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaan vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

 

Links en informatiefolders: